Kto może zostać detektywem?

Mogłoby się wydawać, że detektywem może zostać każdy, kto posiada chociażby odrobinę zamiłowania do tej profesji. Jednakże wobec wprowadzonych regulacji nie każda osoba może nim zostać. Pierwszą i zasadniczą kwestią w tej sprawie jest posiadanie wymaganej licencji.Ponadto osoba wykonująca działania tajne, mające na celu zebranie określonych informacji musi posiadać pełnię praw obywatelskich, a także ukończony 21-wszy rok życia. Kolejnym niezbędnym czynnik do podjęcia pracy w tej profesji jest nie poszlakowana opinia, a także odpowiednie zaświadczenie z Policji. Ważna jest również opinia lekarska, mówiąca o wymaganej zdolności psychicznej do przeprowadzania określonych czynności. Ważnym czynnikiem, który należy także spełnić, aby podjąć się pracy w tym zawodzie jest zasada, wedle, której dana osoba nie może być zwolniona dyscyplinarnie z etatu w Policji, prokuraturze, bądź innych pokrewnych instytucjach. Istotna w tym przypadku jest również kwestia wykształcenia. Potencjalny kandydat na detektywa powinien ukończyć, co najmniej szkołę średnią. Ciekawostką jest to, iż obecnie uczelnie wyższe prowadzą rekrutacje na liczne kierunki związane właśnie z działaniami detektywistycznymi, oraz ochroną mienia. Jedną z najistotniejszych spraw dotyczących wymogów odnośnie pełnienia zadań śledczych w tym kształcie jest zdanie egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje kandydata do zawodu. Zakres tematyczny materiału, którego ów egzamin dotyczy, związany jest z takimi zagadnieniami jak m.in: Konstytucja RP, wszelkie prawa traktujące o kwestiach funkcjonowania organów ścigania, kryminologia, ochrona informacji tajnych, a także danych osobowych, przepisy prawa karnego. Podsumowując, ażeby stać się prawdziwym detektywem, należy spełnić wiele wymogów, regulowanych już obecnie ustawowo. Oprócz kwestii formalnych, ważna jest także kwestia wyjątkowej odporności człowieka, który podejmuje się tego zawodu, gdyż w pewnych sytuacjach sprawy mogą wiązać się z ciężkimi przestępstwami. Czasami nawet tymi najcięższymi.